Wat moet je weten over zonnepanelen?

admin

19 september 2023

Dit artikel gaat in op de vraag wat moet je weten over zonnepanelen in Friesland. Zonnepanelen leveren duurzame energie. Waarom is dat belangrijk? Zijn ze de moeite waard? Hoe kan ik ze financieren? Waaruit bestaat een installatie met zonnepanelen?

 

Zonnepanelen leveren duurzame energie

In Nederland wordt nog veel elektrische energie opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Die komen na verbranding niet meer terug en de voorraad raakt een keer uitgeput. Een andere belangrijke consequentie van de verbranding van fossiele brandstoffen is de CO2-uitstoot, met het broeikaseffect als gevolg. Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektrische energie. Door het gebruik van zonnepanelen gaat de zon niet minder schijnen en er komen bij de omzetting geen gassen vrij.

 

Zijn zonnepanelen de moeite waard?

De organisatie Milieu Centraal heeft berekend in hoeveel tijd je een investering in zonnepanelen terugverdient. Tien zonnepanelen genereren 2.900 kWh per jaar. Op basis van elektriciteitstarieven anno 2021 bespaar je € 650 per jaar op je elektriciteitsrekening. In 2020 kosten die tien zonnepanelen zo’n € 5.000, inclusief installatie en BTW. Die BTW kan je voor een groot deel terugvragen. De nettokosten worden daarmee zo’n € 4.200. De uitkomst is dat je een investering in zonnepanelen terugverdient na 7 jaren, terwijl zonnepanelen gemiddeld 25 jaren meegaan. Het is daarom zeer interessant om zonnepanelen te kopen.

 

Hoe kan je zonnepanelen financieren?

De landelijke overheid geeft geen subsidie meer voor zonnepanelen. Op gemeenteniveau kan dat nog wel het geval zijn. Dat wil niet zeggen dat zonnepanelen geen behoorlijke investering zijn. Het Nationaal Warmtefonds biedt de Energiebespaarlening voor de verduurzamingsmaatregelen in huizen, dus ook voor zonnepanelen. Van het leenbedrag kan je tot 75% uitgeven aan zonnepanelen. Het restant dient te worden uitgegeven aan andere maatregelen voor energiebesparing. Een aantal gemeenten bieden een Duurzaamheidslening met een erg lage rente. Ook hypothecair zijn er diverse mogelijkheden.

 

Waaruit bestaat een zonnepaneelinstallatie?

Een zonnepaneelinstallatie bestaat niet alleen uit zonnepanelen. De panelen genereren gelijkstroom, terwijl het lichtnet wisselstroom levert. Ook is de spanning van ons lichtnet hoger dan van de zonnepanelen. Daarom is er een omzetter nodig om het type stroom en het spanningsniveau geschikt te maken voor de elektrische apparaten in onze woning. Via die omzetter kan je ook stroom leveren aan het lichtnet en dan wordt dat in mindering gebracht op je energierekening. Dat heet saldering.

 

Conclusie

Als antwoord op de vraag wat moet je weten over zonnepanelen, zijn we hier ingegaan op diverse aspecten, om je zo in de breedte daarover te informeren.